Professionaliseren van leerkrachten

“We geloven in de kracht van het verwerven van digitale basisvaardigheden met de focus op samenwerken en leren van elkaar. Op deze manier bieden we jongeren kansen om op te groeien tot weerbare, digitaal sterke burgers.”


Om iedereen, onafhankelijk van de sociale achtergrond, deze kans te bieden, richten we ons op onderwijs waarbij ook leraren hun eigen digitale vaardigheden verder ontwikkelen en zo de digitale inclusie implementeren in het onderwijs.


Bijscholing: Whizzkids-wedstrijd

Door mee te doen met Whizzkids leren leerlingen en leerkrachten van én met elkaar.

Alles wat je hierdoor leert kan je gebruiken in je klaspraktijk.

De leerkracht wordt geprofessionaliseerd in zijn digitale vaardigheden.


Dit wordt verwezenlijkt door:

laagdrempelig

Iedereen kan deelnemen aan de Whizzkids-wedstrijd:
van niveau A1 (beginner) tot C2 (pionier) uit het DigCompEdu-kader.

lerarenversie met didactische tips

In elke reeks voorzien we een lerarenversie met didactische tips.

De vragen en de opdrachten zijn gelinkt aan de decretaal vastgelegde Eindtermen ICT voor het basisonderwijs in Vlaanderen en Brussel en aan de leerlijnen digitale geletterdheid van het SLO voor het primair onderwijs in Nederland.

Om de school (leerkrachten en ICT-coördinatoren) te ondersteunen in het doelgericht werken, worden bij elke vraag het leergebied, de context en de nagestreefde eindtermen vermeld.

leerlingenversie met stappenplannen

Bij de leerlingenversie kan je stappenplannen vinden over bijvoorbeeld: afstand meten in Google Maps, hoe een prinstcreen nemen, ...

helpdesk

We begeleiden de leerkrachten via de helpdesk: digitale vraag over de wedstrijd?
Mail naar: wedstrijd@whizzkids.online.

We focussen op verschillende domeinen uit DigCompEdu.

We focussen op verschillende domeinen uit DigCompEdu, het Europees referentiekader voor digitale competenties van leraren.

1.5 Verantwoord gebruik van digitale tools.

2. digitale bronnen

2.1 zoeken en selecteren

2.2 maken en aanpassen

2.3 beheren, beveiligen en delen

3. lesgeven en leren

3.1 lesgeven

3.2 begeleiding

3.3 samenwerkend leren

3.4 zelfsturend leren

5. leerlingen ondersteunen

5.1 toegankelijkheid en inclusie

5.2 differentiatie en personalisatie

5.3 actieve betrokkenheid

6. aanleren van digitale competenties

6.1 informatievaardigheden en mediageletterdheid

6.2 communicatie en samenwerking

6.4 veilig en verantwoord gebruik

Nog vragen / onduidelijkheden?

Bekijk de veelgestelde vragen of stuur een mailtje naar wedstrijd@whizzkids.online

Interactieve workshop voor jouw schoolteam!

Vaak krijgen we de vraag van leerkrachten: "Leuk materiaal, maar hoe pak ik dit praktisch aan in de klas?"

Schrijf jouw team in voor een interactieve workshop op maat, klik hier voor meer info.