Doelstellingen

Doelstellingen

De basisdoelen van de Whizzkidswedstrijd zijn de betrokkenheid van de leerlingen stimuleren en de leerkrachten ondersteunen bij het leerproces.

 Leerling, leerkracht en school

 Van de school een krachtige leeromgeving maken waar experimenteren en exploreren met media mogelijk is. Leren door te doen!

Internet en sociale media

 Zorgvuldig omspringen met beschikbare media, om zo een veilig en verantwoord media- en internetgebruik te stimuleren en aan te leren. 

          -   Het welbevinden te verhogen. 

          -   De zelfredzaamheid te verbeteren. 

          -   Zich te informeren en informatie door te geven. 

          -   Een waarde- en normbesef te ontwikkelen. 

          -   Creatief vorm te geven aan ideeën en gevoelens.

Leergebiedoverschrijdende mediadoelen

Inspelen op de leergebiedoverstijgende mediadoelen, met betrekking tot de ontwikkeling van de mediageletterdheid, mediawijsheid en technische en instrumentele competentie. Hiertoe biedt de wedstrijd in betekenisvolle contexten inhouden aan van de verschillende leergebieden van de bovenbouw van het basisonderwijs. ICT en mediaopvoeding zijn geen vakken, geen leergebieden, maar dienen leergebiedoverschrijdend aangepakt te worden.

De vragen en de opdrachten zijn gelinkt aan de decretaal vastgelegde Eindtermen ICT voor het basisonderwijs in Vlaanderen en Brussel en aan de leerlijnen digitale geletterdheid van het SLO voor het primair onderwijs in Nederland.

Om de school (leerkrachten en ICT-coördinatoren) te ondersteunen in het doelgericht werken, worden bij elke vraag het leergebied, de context en de nagestreefde eindtermen vermeld.