Veelgestelde vragen

Inloggen bij een (ander) Google-account
Google Classroom gebruiken
Whizzkids Teams gebruiken.pptx

Hieronder geven we antwoord op vragen van leerkrachten, ICT-coördinatoren en directies. 

Heb je nog andere vragen? Neem dan zeker contact op met ons via het contactformulier.

Hoeveel kost het om deel te nemen?

Deelname aan de wedstrijd is volledig gratis.

Moet ik de kinderen voorbereiden om deel te nemen?

Als leerkracht hoef je niets voor te bereiden voor de start van de wedstrijd. 

Toch is het goed om bij de start van een nieuwe vragenreeks de vragen samen met de kinderen te overlopen en hen op weg te helpen waar nodig.

De belangrijkste dingen die je de kinderen kan bijbrengen zijn:


Neem zeker eens een kijkje op onze pagina 'Aan de slag met Whizzkids'. Je vindt er een mini-dossier met 3 lessen en een webquest.


Kunnen de vragenreeksen op een zelfgekozen tijdstip doorgenomen worden in de aangegeven periodes? 

Voor elke vragenreeks krijgt de klas 4 of 5 weken de tijd. In die periode kan de leerkracht dus zelf de activiteit inplannen. Dit kan als les begrijpend lezen, als onderdeel van een hoeken- of contractwerk,... 

Het doel dat wij voorop stellen is wel dat het door de klas als groep gedaan wordt, dat alle leerlingen zo veel mogelijk betrokken worden bij het zoeken van de antwoorden. In elke vragenreeks zitten dan ook vragen van verschillende moeilijkheid.

Welke technische kennis moet ik hebben als leraar?

 Als organisatie willen wij iedereen de kans geven om te groeien in het gebruik van ICT in de klas. Daarvoor streven we ernaar om de vragen zo laagdrempelig mogelijk te houden. Technische kennis is zeker niet nodig. De leerkracht kan de kinderen als "coach" ondersteunen waar nodig. 

Bij de start van de wedstrijd ontvang je van ons de inloggegevens om deel te nemen aan de wedstrijd.

De inloggegevens bevatten een e-mailadres met wachtwoord om in te loggen bij de Whizzkids Classroom (Google Classroom) of Microsoft Teams en "assessmentQ". Het platform "assessmentQ" wordt gebruikt om de antwoorden in te voeren. 

Je ontvangt deze gegevens met bijhorende uitleg via e-mail op het e-mailadres dat je doorgaf bij inschrijving.

Mocht je vragen hebben, dan kan je ons steeds contacteren op wedstrijd@whizzkids.online.  Ook de ICT-coördinator kan je hierin ondersteunen.

Moet elke leerling een apart account hebben om deel te nemen?

Nee, de wedstrijd wordt gespeeld met de klas als team. Je krijgt dus maar één "Whizzkids-account".

De organisatie binnen de klas biedt meerdere mogelijkheden. Wij raden aan om de antwoorden in groepjes van twee of drie leerlingen te laten zoeken. Dit geeft extra kansen om samen te werken.

Hoeveel tijd kost het om deel te nemen aan de wedstrijd?

De tijdsbesteding is uiteraard afhankelijk van de klasgroep en de manier van werken. Wanneer je de kinderen een lesuur in groepjes laat op zoek gaan naar antwoorden en ze lossen allemaal dezelfde vragen op, dan duurt dit uiteraard langer dan wanneer je de vragen verdeelt. In principe zou je met twee à drie lesuren per vragenreeks (4 of 5 weken) de meeste antwoorden moeten kunnen vinden.

Welke doelen worden bereikt door deelname aan de wedstrijd?

Whizzkids is een wedstrijd voor basisscholen uit alle netten van het basisonderwijs in Vlaanderen en Brussel en voor klassen uit Nederland.

Bij elke vraag krijg je als Vlaamse leraar het leergebied, de context en de nagestreefde ICT-eindterm. 

De Nederlandse leraar krijgt bij elke vraag het leergebied, de context en de nagestreefde SLO-doelen binnen de leerlijn van de digitale geletterdheid.

Het samenwerken, overleg plegen en kritisch bekijken van de gevonden antwoorden speelt een belangrijke rol in de wedstrijd.

In een groot aantal vragen zitten interessante websites, die je in de toekomst misschien kan gebruiken in de lessen. Door dit te doen, integreer je ICT in de lessen, wat het uiteindelijke doel van Whizzkids is.