Veelgestelde vragen

secundair onderwijs eerste graad - A-stroom

Inloggen bij een (ander) Google-account
Google Classroom gebruiken

Hieronder geven we antwoord op vragen van leerkrachten, ICT-coördinatoren en directies. 

Heb je nog andere vragen? Neem dan zeker contact op met de helpdesk secundairA@whizzkids.online of via het contactformulier

Hoeveel kost het om deel te nemen?

Deelname aan de wedstrijd is volledig gratis.

Moet ik de leerlingen voorbereiden om deel te nemen?

Als leraar hoef je niets voor te bereiden voor de start van de wedstrijd. 

Toch is het goed om bij de start van een nieuwe vragenreeks de vragen samen met de leerlingen te overlopen en hen op weg te helpen waar nodig.

De belangrijkste dingen die je de leerlingen kan bijbrengen zijn:

Wil je graag op voorhand al wat oefenen met de leerlingen?

Neem dan zeker eens een kijkje bij Qwhizzkids en thematische Qwhizzkids!

Kunnen de vragenreeksen op een zelfgekozen tijdstip doorgenomen worden in de aangegeven periodes? 

De klas krijgt 6 weken de tijd voor de vragenreeks van 20 vragen. In die periode kunnen de leraren dus zelf de activiteit inplannen. Dit kan in een les 'leren en leven', 'mediawijsheid', 'het klassenuurtje', ...

Het doel dat wij voorop stellen is wel dat het door de klas als groep gedaan wordt, dat alle leerlingen zo veel mogelijk betrokken worden bij het zoeken van de antwoorden. In elke vragenreeks zitten dan ook vragen van verschillende moeilijkheid.

Welke technische kennis moet ik hebben als leraar?

 Als organisatie willen wij iedereen de kans geven om te groeien in het gebruik van ICT in de klas. Daarvoor streven we ernaar om de vragen zo laagdrempelig mogelijk te houden. Technische kennis is zeker niet nodig. De leraar kan de leerlingen als "coach" ondersteunen waar nodig. 

Bij de start van de wedstrijd ontvang je van ons de inloggegevens om deel te nemen aan de wedstrijd.

De inloggegevens bevatten een e-mailadres met wachtwoord om in te loggen bij de Whizzkids Classroom (Google Classroom).

Je ontvangt deze gegevens met bijhorende uitleg via e-mail op het e-mailadres dat je doorgaf bij inschrijving.

Mocht je vragen hebben, dan kan je ons steeds contacteren op secundairA@whizzkids.online.  Ook de ICT-coördinator kan je hierin ondersteunen.

Moet elke leerling een apart account hebben om deel te nemen?

Nee, de wedstrijd wordt gespeeld met de klas als team. Je krijgt dus maar één "Whizzkids-account".

De organisatie binnen de klas biedt meerdere mogelijkheden. Wij raden aan om de antwoorden in groepjes van twee of drie leerlingen te laten zoeken. Dit geeft extra kansen om samen te werken.

Welke doelen worden bereikt door deelname aan de wedstrijd?

Whizzkids is een wedstrijd voor secundaire scholen uit alle netten van het secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel.

Bij elke vraag krijg je als Vlaamse leraar de sleutelcompetenties, de context en de nagestreefde ICT-eindterm. 

Het samenwerken, overleg plegen en kritisch bekijken van de gevonden antwoorden speelt een belangrijke rol in de wedstrijd.

In een groot aantal vragen zitten interessante websites, die je in de toekomst misschien kan gebruiken in de lessen. Door dit te doen, integreer je ICT in de lessen, wat het uiteindelijke doel van Whizzkids is.

Hoeveel tijd kost het om deel te nemen aan de wedstrijd?

De tijdsbesteding is uiteraard afhankelijk van de klasgroep en de manier van werken. Wanneer je de leerlingen een lesuur in groepjes laat op zoek gaan naar antwoorden en ze lossen allemaal dezelfde vragen op, dan duurt dit uiteraard langer dan wanneer je de vragen verdeelt. In principe zou je met drie à vier lesuren per vragenreeks (gedurende 6 weken) de meeste antwoorden moeten kunnen vinden.

Kunnen er later nog leerlingen toegevoegd worden aan de klas?

Bij inschrijving geef je het aantal leerlingen in je klas / groep door. Het maakt niet uit hoeveel leerlingen er in de klas zitten aangezien Whizzkids een klaswedstrijd is. Onze prijzenpakketten zijn echter voorzien op een gemiddelde van 20 leerlingen per klas. 

Als het aantal leerlingen gedurende de wedstrijd verandert doordat er leerlingen van richting of klas veranderen, dan kan dit doorgegeven worden via secundairA@whizzkids.online.