Doelstellingen

secundair onderwijs eerste graad B-stroom

Doelstellingen

De basisdoelen van de Whizzkidswedstrijd zijn de betrokkenheid van de leerlingen stimuleren en de leerkrachten ondersteunen bij het leerproces.

 Leerling, leerkracht en school

 Van de school een krachtige leeromgeving maken waar experimenteren en exploreren met media mogelijk is. Leren door te doen!

Internet en sociale media

 Zorgvuldig omspringen met beschikbare media, om zo een veilig en verantwoord media- en internetgebruik te stimuleren en aan te leren. 

          -   Het welbevinden te verhogen. 

          -   De zelfredzaamheid te verbeteren. 

          -   Zich te informeren en informatie door te geven. 

          -   Een waarde- en normbesef te ontwikkelen. 

          -   Creatief vorm te geven aan ideeën en gevoelens.

Sleutelcompetenties

De vragen en de opdrachten zijn gelinkt aan de decretaal vastgelegde Eindtermen ICT  en sleutelcompetenties voor secundair onderwijs B-stroom in Vlaanderen en Brussel.

Om de school (leerkrachten en ICT-coördinatoren) te ondersteunen in het doelgericht werken, worden bij elke vraag de sleutelcompetentie, de context en de nagestreefde ICT eindtermen vermeld. 

De 16 sleutelcompetenties vormen de basis voor de nieuwe eindtermen. De eindtermen worden geformuleerd in functie van deze sleutelcompetenties en niet langer in functie van vakken of leergebieden. Hierdoor vervalt het onderscheid tussen vak-/leergebiedgebonden en vak-/leergebiedoverschrijdende onderwijsdoelen. De verbinding tussen de onderwijsdoelen en de vakken/leergebieden of vakkenclusters/leergebiedclusters gebeurt via de leerplannen op school.