Wedstrijd

Wedstrijd

De studenten werken in groepjes van drie.  Ze krijgen 9 weken de tijd om de opdrachten uit te voeren. Het groepje bepaalt zelf de planning.

Zij krijgen een vragenreeks met 30 ICT-zoekopdrachten op het niveau van kinderen uit de bovenbouw van de basisschool maar pedagogisch-

didactisch gericht op zowel kleuter- als lager onderwijs.

Daarnaast is er een praktische opdracht waarbij elk groepje 

een KlasCement-opdracht maakt door middel van  een online tool.

 In 2023-2024 maken de studenten een interactieve plaat in een MOS-thema. Ze

 maken hierbij gebruik van Thinglink waarin ze 3 BookWidgets, 5 zelfgemaakte

 Whizzkidsvragen en een antwoordformulier met Google Forms integreren. 

Alle ideeën kan  je vinden op KlasCement - MOS.

Al het materiaal dat de studenten nodig hebben wordt door de Whizzkidsjury doorgegeven via een Google Classroom

Elk groepje krijgt een Whizzkidsaccount om deel te nemen.

Bij de 8 hogescholen die deelnamen aan Whizzkids 2022-2023 is de wedstrijd ingebed in het curriculum en verbonden aan studiepunten.

Voor de start van de wedstrijd komen we naar jullie toe en geven we een introductieworkshop voor de studenten en docenten.  

De opdrachten en de organisatie van de wedstrijd worden dan toegelicht. Contacteer ons voor meer info.

Planning

Vragenreeks 9 oktober 2023 tot 8 december 2023 (9 weken) 

Finale donderdag 22 februari 2024