Doelstellingen

Whizzkids wil hogeschoolstudenten uit de lerarenopleiding basisonderwijs de kans bieden om te groeien in het functioneel gebruik van media in de klas. Zo krijgen zij ervaring en kennis in handen die ze in hun latere klaspraktijk kunnen toepassen.

Deel 1 - 30 zoekopdrachten

Deel 2 - praktische opdracht

(2021-2022 :  BookWidgets)

(2022-2023: padlet maken met 3 outdoor learning activiteiten)

Doelstellingen

De basisdoelen van de Whizzkidswedstrijd zijn de betrokkenheid van de leerlingen stimuleren en de leerkrachten ondersteunen bij het leerproces.

 Leerling, leerkracht en school

 Van de school een krachtige leeromgeving maken waar experimenteren en exploreren met media mogelijk is. Leren door te doen!

Internet en sociale media

 Zorgvuldig omspringen met beschikbare media, om zo een veilig en verantwoord media- en internetgebruik te stimuleren en aan te leren. 

          -   Het welbevinden te verhogen. 

          -   De zelfredzaamheid te verbeteren. 

          -   Zich te informeren en informatie door te geven. 

          -   Een waarde- en normbesef te ontwikkelen. 

          -   Creatief vorm te geven aan ideeën en gevoelens.

Leergebiedoverschrijdende mediadoelen

Inspelen op de leergebiedoverstijgende mediadoelen, met betrekking tot de ontwikkeling van de mediageletterdheid, mediawijsheid en technische en instrumentele competentie. Hiertoe biedt de wedstrijd in betekenisvolle contexten inhouden aan van de verschillende leergebieden van de bovenbouw van het basisonderwijs. ICT en mediaopvoeding zijn geen vakken, geen leergebieden, maar dienen leergebiedoverschrijdend aangepakt te worden.

De vragen en de opdrachten zijn gelinkt aan de decretaal vastgelegde Eindtermen ICT voor het basisonderwijs in Vlaanderen en Brussel 

Om de school (leerkrachten en ICT-coördinatoren) te ondersteunen in het doelgericht werken, worden bij elke vraag het leergebied, de context en de nagestreefde eindtermen vermeld.