Teamprijs

Van deze 30 scholen deed één of meerdere klas(sen) uit het vierde, vijfde én zesde leerjaar mee aan elke vragenreeks van de Whizzkidswedstrijd van 2020-2021.


Zij komen nog in aanmerking om één van de 5 Teamprijzen te winnen. 

De winnaars worden uitgeloot tijdens de online finales.

Teamprijs