Wedstrijd

Wedstrijd

De studenten werken in groepjes van drie. Ze krijgen 9 weken de tijd om de opdrachten uit te voeren. Het groepje bepaalt zelf de planning.

Zij krijgen een vragenreeks met 30 ICT-zoekopdrachten op het niveau van kinderen uit de bovenbouw van de basisschool maar pedagogisch-didactisch gericht op

zowel kleuter- als lager onderwijs.

Daarnaast is er een praktische opdracht waarbij elk groepje

zelf 6 "Whizzkids-vragen" opstelt en een KlasCement-opdracht

waarbij de studenten een online tool gebruiken.

In 2022-2023 maken ze een padlet met 3 outdoor learning activiteiten

in een MOS-thema.

Alle ideeën kan je vinden op KlasCement - MOS.

Al het materiaal dat de studenten nodig hebben wordt door de Whizzkidsjury doorgegeven via een Google Classroom.

Elk groepje krijgt een Whizzkidsaccount om deel te nemen.

Bij de 8 hogescholen die deelnamen aan Whizzkids 2021-2022 is de wedstrijd ingebed in het curriculum en verbonden aan studiepunten.

Voor de start van de wedstrijd komen we naar jullie toe en geven we een introductieworkshop voor de studenten en docenten.

De opdrachten en de organisatie van de wedstrijd worden dan toegelicht. Contacteer ons voor meer info.

Planning

Vragenreeks 10 oktober 2022 tot 9 december 2022 (9 weken)

Finale dinsdag 28 februari 2023