De wedstrijd voor de studenten uit de hogeschool lerarenopleiding bestaat uit 3 onderdelen.

  1. Bookwidgets-opdracht: "Maak een webquest met een aantal widgets"

DEADLINE 1 - vrijdag 3 december 2021 - Inleveren bij de Whizzkidsjury ter controle.

DEADLINE 2 - vrijdag 10 december 2021 - Posten op KlasCement, na controle door Whizzkidsjury.


DEADLINE - vrijdag 10 december 2021

  1. Een vragenreeks met 30 vragen/opdrachten oplossen.

  2. Zelf 6 Whizzkids-vragen maken