Wedstrijdformule

Wedstrijdformule - reglement

Wie kan deelnemen?

Whizzkids organiseert een ICT-wedstrijd voor leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar van het gewoon of buitengewoon lager onderwijs in België en groepen zes, zeven en acht uit primair onderwijs Nederland.

Didactisch gebruik van ICT en media binnen de verschillende leergebieden staat centraal. Alle vragen en opdrachten staan in het thema van geïntegreerd ICT-gebruik.

ICT wedstrijd

Elke Whizzkidswedstrijd omvat 3 vragenreeksen met daarop volgend een online halve finale en een finale.

  • Er worden van oktober 2022 tot februari 2023 drie reeksen vragen met de ingeschreven klassen gedeeld via een Google Classroom.

  • Elke reeks bevat 15 zoekopdrachten, vragen over educatieve sites en ICT- en mediatoepassingen.

  • Voor elke vragenreeks krijgt men 4 weken de tijd.

  • Men neemt deel als klas, het antwoordformulier wordt één keer ingevuld als klas. De leerlingen werken samen en leren van elkaar.

  • De leraar is de coach.

  • Per klas/groep wordt slechts antwoordformulier verzonden.

  • Vragenreeks 3 wordt enkel verstuurd naar de deelnemers die voor reeks 1 én reeks 2 een antwoord hebben ingestuurd.

  • Het is niet toegelaten de vragen en opdrachten op internet of sociale media te plaatsen.

  • Online halve finales met 80 klassen. De 40 klassen van het vierde leerjaar/groep 6, vijfde leerjaar/groep 7 én zesde leerjaar/groep 8, die in de eindstand na de vragenreeksen het best scoren, mogen deelnemen aan de online halve finale en per halve finale worden nog 40 klassen via lottrekking aangeduid. De klassen die meer dan 85 % behaalden komen hiervoor in aanmerking. Er zijn dus 3 online halve finales.

  • Drie finales : voor de 10 beste halvefinalisten van het vierde leerjaar/groep 6, vijfde leerjaar/groep 7 én zesde leerjaar/groep 8.