Wedstrijdformule

Wedstrijdformule

Wie kan deelnemen?

Whizzkids organiseert een ICT-wedstrijd voor leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar van het gewoon of buitengewoon lager onderwijs in België en groepen zes, zeven en acht uit primair onderwijs Nederland.

Didactisch gebruik van ICT en media binnen de verschillende leergebieden staat centraal. Alle vragen en opdrachten staan in het thema van geïntegreerd ICT-gebruik.

ICT wedstrijd

Elke Whizzkidswedstrijd omvat 3 vragenreeksen met daarop volgend een online halve finale en een finale.

  • Er worden van september 2021 tot februari 2022 drie reeksen vragen met de ingeschreven klassen gedeeld via een Google Classroom.

  • Elke reeks bevat 15 zoekopdrachten, vragen over educatieve sites en ICT- en mediatoepassingen en eventueel een kleine praktische opdracht.

  • Voor elke vragenreeks krijgt men 4 weken de tijd.

  • Men neemt deel als klas. De leerlingen werken samen en leren van elkaar. De leraar is de coach.

  • Per klas/groep wordt slechts antwoordformulier verzonden.

  • Vragenreeks 3 wordt enkel verstuurd naar de deelnemers die voor reeks 1 én reeks 2 een antwoord inzonden.

  • Het is niet toegelaten de vragen en opdrachten op internet of sociale media te plaatsen.

  • Online halve finales met 50 klassen. De 40 klassen van het vierde leerjaar/groep 6, vijfde leerjaar/groep 7 én zesde leerjaar/groep 8, die in de eindstand na de vragenreeksen het best scoren, mogen deelnemen aan de online halve finale en de wedstrijdjury deelt per halve finale nog 10 wildcards uit aan klassen/groepen die meer dan 90 % behaalden. Er zijn dus 3 online halve finales.

  • Drie finales : voor de beste halvefinalisten van het vierde leerjaar/groep 6, vijfde leerjaar/groep 7 én zesde leerjaar/groep 8.